دسته‌بندی نشده

شرکت بررسی مطالعات آماری

از جمله وظایف شرکت بررسی مطالعات آماری، جمع آوری اطلاعات و آمار مورد نیاز در زمینه ها و موضوعات گوناگون به طرق مختلف از جمله کمک گرفتن از منابع معتبر و اصیل داخلی و خارجی می باشد. این شرکت تنها به تقاضای ادارات، سازمان ها و اشخاص حقیقی و حقوقی که دارای مجوز رسمی هستند اقدام به انجام مطالعات آماری نموده و اطلاعات و آمار به دست آمده را فقط در اختیار متقاضیان بررسی مطالعات آماری قرار می دهد. 

شرکت بررسی مطالعات آماری

انواع مطالعات آماری کدام اند؟

انواع مطالعات آماری کدام اند؟

انواع مطالعات آماری شامل کلیه روش های جمع آوری اطلاعات به صورت های مختلف کمی ( ذکر اعداد و ارقام ) و کیفی ( کلیه اطلاعاتی به جز اعداد و ارقام ) می باشد. 

برای انجام مطالعات آماری مختلف از روش هایی مثل تهیه پرسشنامه، انجام نظر سنجی، اندازه گیری به کمک شمارش، مصاحبه با افراد مختلف جامعه آماری، دسته بندی اطلاعات به دست آمده، خلاصه برداری اطلاعات ثبت شده، رسم جدول های مختلف آماری و نمودارهای ریاضی، طبقه بندی اطلاعات و روش های دیگری است که به ارائه هر چه بیشتر اطلاعات در خصوص موضوع یا طرح مورد نظر کمک می نماید. 

مطالعات آماری به طور کلی شامل مطالعات توصیفی و مطالعات استنباطی می باشد. 

از این میان مطالعات توصیفی جهت جمع آوری اطلاعات و سامان دهی آن ها با گرفتن میانگین و رسم جداول توزیع فراوانی بوده و کاربردی تر می باشد. 

مطالعات استنباطی آماری نیز شامل کلیه روش های مطالعه ای غیر عددی مثل مطالعات روان شناسی، علوم رفتاری، جامعه شناختی، مشاوره و برنامه ریزی و مانند اینها می باشد.

دفتر مطالعات آماری کشور

دفتر مطالعات آماری کشور

شرکت هایی که در زمینه بررسی مطالعات آماری مشغول به فعالیت می باشند باید از طرف دفتر مطالعات آماری کشور دارای مجوز بوده و فعالیت های خود را زیر نظر این دفتر انجام دهند. 

همچنین کلیه اطلاعات، اعداد و ارقامی که از طریق مطالعات آماری مختلف توسط این شرکت ها ثبت می شود باید در دفتر مطالعات آماری کشور نیز ثبت شده و با اطلاعات موجود در این دفتر مطابقت و هم خوانی داشته باشد. 

دفتر مطالعات آماری کشور عهده دار مدیریت و انجام فعالیت های مرتبط با برنامه ریزی و هماهنگی در تولید آمار و شناسایی و اقدام در زمینه جمع آوری اطلاعات، اعداد و ارقام آماری در حوزه های مختلف اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، کشاورزی، بازرگانی، خدمات عمومی و مانند اینها می باشد. 

این دفتر جهت تسهیل وظایفی که بر عهده دارد زیر مجموعه هایی نیز دارد که با فعالیت در کنار یکدیگر به ارائه اطلاعاتی دقیق و سنجیده کمک می نمایند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *