دسته بندی نشده

آنالیز نانو ذرات

آنالیز نانو ذرات

دو مورد از پارامترهای اصلی مورد مطالعه در خصوصیات نانوذرات اندازه و شکل هستند. ما همچنین می‌توانیم توزیع اندازه، درجه تجمع، بار سطحی و مساحت سطح را اندازه‌گیری کنیم و تا حدی شیمی سطح را ارزیابی کنیم. اندازه، توزیع اندازه و لیگاندهای آلی موجود در سطح ذرات ممکن است بر سایر خواص و کاربردهای احتمالی ذرات تأثیر بگذارد. NPs. علاوه بر این، ساختار کریستالی نانوذرات و ترکیب شیمیایی آنها به عنوان اولین گام پس از سنتز نانوذرات به طور کامل مورد بررسی قرار میگیرد.

اندازه‌گیری معتبر و قوی برای NPها به میزان زیادی بر جذب این مواد در کاربردهای تجاری تأثیر می‌گذارد و به صنعت اجازه می‌دهد تا با مقررات مطابقت داشته باشد. با این وجود، چالش های مهمی در تجزیه و تحلیل نانومواد به دلیل ماهیت میان رشته ای این زمینه، عدم وجود مواد مرجع مناسب برای کالیبراسیون ابزارهای تحلیلی، مشکلات مرتبط با آماده سازی نمونه برای تجزیه و تحلیل و تفسیر داده ها وجود دارد. علاوه بر این، چالش‌های برآورده نشده در توصیف NPها مانند اندازه‌گیری غلظت آن‌ها در محل و آنلاین، به‌ویژه در تولید مقیاس‌شده، و همچنین تجزیه و تحلیل آن‌ها در ماتریس‌های پیچیده وجود دارد.

ضایعات و پساب حاصل از تولید انبوه نیز نیاز به پایش دارند. به همین دلیل، مشخص کردن نانومواد تهیه‌شده به روش‌های مختلف تا حداکثر میزان بسیار مهم است. ما فقط بر روی خصوصیات هسته نانوذرات تمرکز نمی کنیم، بلکه روی لیگاندهای سطحی که بر خواص فیزیکی تأثیر می گذارند نیز تمرکز می کنیم. علاوه بر این، ما تنها تکنیک‌هایی را ارائه نمی‌دهیم که ممکن است به‌عنوان «متداول» طبقه‌بندی شوند، بلکه نمونه‌هایی از تکنیک‌های operando درجا مدرن را نیز نشان می‌دهیم که برای نظارت بر سینتیک تشکیل نانوذرات و مطالعه از طریق برخی پیشرفت‌های اخیر در موضوع کنترل‌شده استفاده می‌شوند. عیوبی که خواص نانوذرات را به شکلی حیاتی تحت تاثیر قرار می دهند.

روش آنالیز نانوذرات(به زودی)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *