نو اندیشان بافت بنیان ملل

آزمایشگاه مهندسی بافت تیشوهاب

عضویت تیشوهاب در شبکه لبزنت

ارائه خدمات جدید در حوزه مهندسی بافت با تولید انواع داربست های نانوالیافی

آموزش در تیشوهاب

خدمات تیشوهاب

خدمات تخفیف دار

مقالات منتخب تیشوهاب

ARTICLES

سوالات شما

بله، یکی از فعالیت های اصلی شرکت ارائه خدمات به دانشجویان و اساتید می باشد

بله، در زمینه ارزیابی داربست ها (خواص مکانیکی، فیزیکی، شیمیایی، و بیولوژیکی)، کشت سلولی، ساخت داربست، و مشاوره به صورت موردی خدمات میدهیم.

این مرکز آزمون سمیت سنجی انجام می شود. کشت سلولی به صورت دو بعدی و سه بعدی نیز انجام می شود.

ساخت داربست به روش چاپ سه بعدی؛ الکتروریسی و سالت لیچینگ انجام می شود.

بله، کارگاه های کار با حیوانات آزمایشگاهی، اصول مهندسی بافت، و سلولی در حال برگزاری می باشد.

tissuehub.co@

Tissue Engineering and Regenerative Medicine
You are invited to join TISSUEHUB to carry out joint studies in Tissue Engineering
TISSUEHUB Co., Tehran