ایجاد مدل حیوانی

مدل های حیوانی چیست؟ مدل‌های حیوانی خودبه‌خود مدل‌هایی هستند که برای آنها بیماری خاصی به طور طبیعی در حیوان مورد

ادامه مطلب »

بافت برداری

بافت برداری چیست؟ بافت برداری به معنی تجزیه و تحلیل میکروسکوپی سلول ها و بافت ها مستلزم تهیه مقاطع (برش

ادامه مطلب »